Χρεώσεις Υπηρεσιών

 • Πολφοτομή

  Παιδοδοντία

  80€
 • Παιδικό σφράγισμα

  Παιδοδοντία

  30€
 • Φθορίωση

  Παιδοδοντία

  20€
 • Εξαγωγή δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  30€
 • Απονεύρωση οπίσθιου δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  130€
 • Aπονεύρωση πρόσθιου δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  100€
 • Λευκό Σφράγισμα

  Γενική Οδοντιατρική

  30€
 • Καθαρισμός δοντιών

  Γενική Οδοντιατρική

  30€
 • Εξαγωγή δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  30€
 • Απονεύρωση οπίσθιου δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  130€
 • Aπονεύρωση πρόσθιου δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  100€
 • Λευκό Σφράγισμα

  Γενική Οδοντιατρική

  30€
 • Καθαρισμός δοντιών

  Γενική Οδοντιατρική

  30€
 • Πολφοτομή

  Παιδοδοντία

  80€
 • Παιδικό σφράγισμα

  Παιδοδοντία

  30€
 • Φθορίωση

  Παιδοδοντία

  20€
 • Όψη Πορσελάνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  150€
 • Όψη Ρητίνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  100€
 • Bonding

  Αισθητική Οδοντιατρική

  50€
 • Λεύκανση

  Αισθητική Οδοντιατρική

  150€
 • Ολοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  250€
 • Μεταλλοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  150€
 • Εμφύτευμα

  Προσθετική

  1000€
 • Ολική προσθετική αποκατάσταση ανά γνάθο

  Προσθετική

  700€
 • Μερική προσθετική αποκατάσταση

  Προσθετική

  700€
 • Όψη Πορσελάνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  150€
 • Όψη Ρητίνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  100€
 • Bonding

  Αισθητική Οδοντιατρική

  50€
 • Λεύκανση

  Αισθητική Οδοντιατρική

  150€
 • Ολοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  250€
 • Μεταλλοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  150€
 • Εμφύτευμα

  Προσθετική

  1000€
 • Ολική προσθετική αποκατάσταση ανά γνάθο

  Προσθετική

  700€
 • Μερική προσθετική αποκατάσταση

  Προσθετική

  700€