Χρεώσεις Υπηρεσιών

 • Παιδικό σφράγισμα

  Παιδοδοντία

  40€
 • Εξαγωγή δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  40€ - 60€
 • Λευκό Σφράγισμα

  Γενική Οδοντιατρική

  40€
 • Καθαρισμός δοντιών

  Γενική Οδοντιατρική

  40€
 • Όψη Πορσελάνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  200€
 • Όψη Ρητίνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  120€
 • Λεύκανση

  Αισθητική Οδοντιατρική

  200€
 • Εξαγωγή δοντιού

  Γενική Οδοντιατρική

  40€ - 60€
 • Λευκό Σφράγισμα

  Γενική Οδοντιατρική

  40€
 • Καθαρισμός δοντιών

  Γενική Οδοντιατρική

  40€
 • Παιδικό σφράγισμα

  Παιδοδοντία

  40€
 • Όψη Πορσελάνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  200€
 • Όψη Ρητίνης

  Αισθητική Οδοντιατρική

  120€
 • Λεύκανση

  Αισθητική Οδοντιατρική

  200€
 • Bonding

  Αισθητική Οδοντιατρική

  50€
 • Ολοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  220€
 • Μεταλλοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  180€
 • Εμφύτευμα

  Προσθετική

  1000€
 • Ολική προσθετική αποκατάσταση ανά γνάθο

  Προσθετική

  700€
 • Μερική προσθετική αποκατάσταση

  Προσθετική

  700€
 • Bonding

  Αισθητική Οδοντιατρική

  50€
 • Ολοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  220€
 • Μεταλλοκεραμική στεφάνη

  Προσθετική

  180€
 • Εμφύτευμα

  Προσθετική

  1000€
 • Ολική προσθετική αποκατάσταση ανά γνάθο

  Προσθετική

  700€
 • Μερική προσθετική αποκατάσταση

  Προσθετική

  700€