Ενδοδοντολογία

Αφορά αυτό που λέμε απονεύρωση ενός δοντιού.Όταν ένα δόντι μολυνθεί εσωτερικά τότε προκαλείται πολφίτιδα,φλεγμονή δηλαδή του νεύρου του δοντιού,ή και νέκρωση.Και στις δύο περιπτώσεις το νεύρο αυτό πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα υλικό που λέγεται γουταπέρκα.

Η διαδικασία είναι απλή και πέραν εξαιρουμένων περιπτώσεων ολοκληρώνεται σε 3-4 επισκέψεις.Δεν είναι επίπονο αφού πραγματοποιείται με απλή τοπική αναισθησία.Σαν θεραπεία η απονεύρωση εμφανίζει πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και το θεραπευμένο δόντι μπορεί να παραμείνει στο στόμα όσο και ένα φυσικό δόντι.

ε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να γίνει επανάληψη της απονεύρωσης ενώ σε δύσκολα περιστατικά μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αφαίρεση του κομματιού της ρίζας που προκαλεί το πρόβλημα.

Share: