Το παιδί αρχίζει να βγάζει τα πρώτα του δοντάκια αυτά που ονομάζουμε νεογιλή οδοντοφυΐα κατά τον έκτο με όγδοο μήνα της ζωής τους τα οποία διατηρούν στο στόμα μέχρι να αντικατασταθούν από τα μόνιμα δόντια που εμφανίζονται στο στόμα από 6 ετών μέχρι και τα 12.

Είναι σημαντικό οι γονείς να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα νεογιλά δόντια στην φυσιολογική ανάπτυξη των γνάθων και της οδοντοστοιχίας καθώς και στην ψυχολογία του παιδιού. Τα νεογιλά δόντια είναι σημαντικό να διατηρηθούν στο στόμα μέχρι την φυσική τους απόπτωση ώστε τα μόνιμα δόντια να ανατείλουν στις σωστές θέσεις και το παιδί να μη χρειαστεί να βάλει σιδεράκια.